zondag 14 januari 2018

Tentoonstelling 2018 Vliegende Post

De verenigingstentoonstelling van de Vliegende Post is weer geschiedenis. Traditie getrouw gehouden op de 2de zaterdag van Januari, als deze is geweest is het tijd voor het nieuwe seizoen. Mijlpaal dus, elke winter weer.

Hoe de dag is verlopen? Goed, natuurlijk zou ik bijna zeggen. Mooi aantal duiven, tevredenheid over de keuring, de prijswinnaars mooi op de foto voor de Franeker Courant.
Het Rad van Avontuur weer vol met prijzen, Henk en Oane brachten ze weer vakkundig aan de man. Bonnenverkoop met een mooie opbrengst, eerst via internet en per opbod in de zaal.
Als altijd opererend op de achtergrond, maar immer goed geregeld, Frans en Janny de stille krachten van de club.
Bram die zich bekommerd over inkooien, uitkooien en het schrijven bij de keurmeester.
Kortom, geslaagde middag, kan me niet voorstellen dat er iemand naar huis is gegaan met een slecht gevoel.
Oh ja, ben benieuwd of onze Amelander niet aangehouden gaat worden op de boot. Grote tas, met wel heel veel poedertjes en pillen. Verdacht? Wie zal het zeggen.

Uitslag van de keuring:
Oude doffers:
1e Cor Tolsma, 2e Wassenaar/IJnsen 3e Age Hogenhuis
Oude duivinnen:
1e Wassenaar/IJnsen 2e Rob Groot 3e Rob Groot
Jonge Doffers:
1e Cor Tolsma 2e IJnsen/Wassenaar 3e Rob Groot 4e IJnsen/Wassenaar
Jonge Duivinnen:
1e Age Hogenhuis 2e Rob Groot 3e Wassenaar/IJnsen
Late Jongen:
1e IJnsen/Wassenaar 2e De Jong/Winsemius
Collectie:
1e Wassenaar/IJnsen