Wat is postduivensport?

Wij zijn wij, die mensen die samen de Postduivenhoudersvereniging "De Vliegende Post" vormen?

Allereerst zijn we natuurlijk duivenhouders, duivenmelkers in de volksmond. 

Mannetjes met blauwe stofjassen en klompen, bij voorkeur met een peukje aan de lippen...... Tenminste zo stellen mensen zich dat nog steeds voor.

Tegenwoordig is de postduivensport wel wat meer dan die man met zijn sjofele uiterlijk, de postduivensport is een volwaardige sport, waarin automatisering en realtime uitslagen to de normaalste zaak van de wereld horen.

Vrijtijdsbesteding voor allemaal, de postduivensport beleven is voor veel leden een "way of life'.

Je vind bij huis de ontspanning die voor iedereen zo broodnodig is, gewoon, tussen je dieren, in je eigen omgeving, de dagelijks verzorging en omgang met dieren doet dat met een mens.

Daarnaast is er het competitie element, de sport, die ervoor zorgt dat je met gelijkgestemden een sociale band opbouwt en competitie bedrijft. Van begin April tot half September is het wekelijks mogelijk om met jouw dieren deel te nemen aan wedstrijden, waar het om gaat om de duif die de hoogst gemeten gemiddelde snelheid haalt vanaf de losplaats naar huis.

Hoe dat allemaal gaat leggen we U graag uit, tijdens een bezoek aan onze vereniging of gewoon bij één van onze leden thuis.

Op de bestuurspagina staat het telefoonnummer en mailadres van onze secretaris, hij helpt U graag verder als U kennis wilt maken met onze geweldige hobby.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten