Zilveren Speld NPO voor CorCor Tolsma uit Oude Bildtzijl heeft zaterdag op de najaarsvergadering van afdeling Friesland ’96 van de Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO) in Ureterp de oorkonde van verdienste en de zilveren speld van de NPO in ontvangst mogen nemen.

Voorzitter Albert de Jong van de boven genoemde afdeling reikte hem de eretekens uit. Na vijftien jaar zitting te hebben gehad in het bestuur van de huidige afdeling Friesland’96 en de vroegere Afd. K (acht jaar), achtte Tolsma het monment aangebroken om te stoppen als bestuurslid.

Voor 1996 bestonden er in Friesland twee overkoepelende organisatie’s voor de duivensport. Dat waren de Afdeling K., die was aangesloten bij de Algemene Bond van Postduivenhouders, en de afdeling Friesland aangesloten bij de  Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers. Na een fusie van de beide afdelingen ontstond de huidige afdeling Friesland ’96.
Cor Tolsma is lid van p.v de ‘Vliegende Post’ in Minnertsga.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten