Ereleden VPMOnlangs zijn de heren;  Rienik Post en Piet Bron door het bestuur van P.v de Vliegende Post te Minnertsga benoemd tot ERELEDEN!
Wij als vereniging, willen deze heren bedanken voor het vele werk, wat zij gedaan hebben voor onze vereniging! 
P.v de Vliegende post 50 jaar actief (2012)

Minnertsga-   Postduivenhouders-vereniging De " Vliegende Post  " huldigde vrijdagavond 30 november  haar kampioenen van het seizoen 2012. In het clubgebouw van deze  postduivenvereniging aan de Rispinge. Na de formele prijsuitreiking was er een heerlijk lopend buffet! Maar dat was nog niet alles, door Rienik Post werd in vogelvlucht het ontstaan van deze vereniging en het verloop , door zijn bijzondere manier van voordragen.  Leuke anekdote's werden opgehaald door hem. Het is ook niet verwonderlijk, want Rienik Post is een van de oudste leden die nog lid is!  P.v de Vliegende Post werd in de herfst van 1962 door een ploegje duivenliefhebbers opgericht. De nieuwe vereniging moest natuurlijk ook een naam hebben. Door een van de leden zijn 13 jarige zoon werd de naam: p.v de Vliegende post bedacht, die in 1966 zelf lid werd. Die jongen van destijds is een onmisbaar persoon van ons bestuur geworden, voorzitter, Dhr. Jan Zoodsma. De eerste bestuursleden van toen waren: Anne Miedema voorzitter, Anne Vogel secretaris en lou Koster penningmeester.

Onze voorzitter, Dhr.Jan Zoodsma deed  het woord en heette iedereen welkom op deze feestavond!  Onder het genot van een bakje koffie en een stukje oranjekoek, die door Frans en Jannie de Jong getracteerd werd, werden hierna de vleesprijzen en trofeeen van de verschillende categorien per onderdeel  uitgedeeld. Dit door de bestuursleden; Gijs van Malsen en Frans de Jong. En zoals het hoort: met een bewonderend  en motiverend woord werden iedereen op gepaste wijze in het zonnetje gezet! Na de kampioenschappen per onderdeel waren  de allersterksten aan de beurt! (de generalen) De belangrijkste exponent hiervan is de kersverse generaal kampioen van 2012, Cor Tolsma uit Oude Bildtzijl. En Cor hoeft geen introductie, want hij speelde wederom klaar om zijn serie  kampioenschappen weer te verlengen dit jaar! Maar onderschat Hielke Postuma ook niet!  Verleden jaar nog 3e kampioen Generaal, nu opgeklommen tot 2e Generaal van p.v de Vliegende post. In het El Dorado van de Generalen mogen we ook Age Hogenhuis  uit Sint Jacobiparochie zeker niet overslaan! Heeft ook een rijtje indrukwekkende prestatie''s mogen neerleggen in onze vereniging met daarop behaalde kampioenschappen!

Maar de grote verrassing van deze avond was toch!  Dat de heren: Rienik post en Piet Bron op deze avond zijn onderscheiden met de Bronzen Speld van verdienste van de nederlandse Postduiven Organisatie (NPO) en de daarbij behorende oorkonde. De onderscheidingen  werd namens het bestuur van de NPO door de voorzitter van deze  overkoepelend orgaan uitgereikt. De heer Durk Buwalda uit Franeker, die  op gepaste wijze deze heren in het zonnetje zette. De Bronzen Speld is de hoogste Landelijk onderscheiding voor verenigings functionarissen.Zowel Rienik Post als Piet Bron hebben vele verdiensten voor de duivensport gedaan, waaronder voorzitterschap en secretaris van zowel de Vliegende post als het Rayon de Kuststrook.De Jubilerende P.v de Vliegende post kan trots zijn op deze staat van dienst van deze heren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten